JU LUTEM LEXO KUSHTET DHE KUSHTET TONA PARA SE TA BËNI POROSINË

Kjo faqe interneti operohet nga INSERT COMPANY LIMITED NAME. Në të gjithë faqen, termat "ne", "ne" dhe "jonë" na referohen neve.

INSERT COMPANY LIMITED NAME ofron këtë faqe interneti, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet e disponueshme nga kjo faqe për ju, përdoruesin, të kushtëzuar nga pranimi nga ana juaj i të gjitha kushteve, kushteve, politikave dhe njoftimeve të deklaruara këtu.

Duke vizituar faqen tonë dhe/ose duke blerë diçka nga ne, ju angazhoheni në "Shërbimin" tonë dhe pranoni të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme ("Kushtet e shërbimit", "Kushtet"), duke përfshirë ato terma dhe kushte dhe politika shtesë referuar këtu dhe/ose disponohet me hiperlidhje. Këto Kushte të Shërbimit zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit që janë shfletues, shitës, klientë, tregtarë dhe/ose kontribues të përmbajtjes.

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit përpara se të hyni ose përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të sajtit, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte të Shërbimit. Nëse nuk jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë nuk mund të hyni në faqen e internetit ose të përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto Kushte të Shërbimit konsiderohen si ofertë, pranimi kufizohet shprehimisht në këto Kushte të Shërbimit.

Çdo veçori ose vegël e re që i shtohet dyqanit aktual do t'i nënshtrohet gjithashtu kushteve të shërbimit. Mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar çdo pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe/ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periodikisht këtë faqe për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm ose qasja juaj në faqen e internetit pas postimit të çdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

SEKSIONI 1 - KUSHTET E DYQANIT ONLINE

Duke rënë dakord me këto Kushte të Shërbimit, ju tregoni se jeni të paktën 18 vjeç.

Ju nuk mund t'i përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar dhe as nuk mund të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj gjatë përdorimit të Shërbimit (duke përfshirë, por pa u kufizuar në ligjet e të drejtave të autorit).

SEKSIONI 2 - KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar shërbimin ndaj kujtdo për çfarëdo arsye në çdo kohë.

Ju e kuptoni se përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit), mund të transferohet e pakriptuar dhe të përfshijë (a) transmetime përmes rrjeteve të ndryshme; dhe (b) ndryshimet për t'u përshtatur dhe përshtatur me kërkesat teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse. Informacioni i kartës së kreditit është gjithmonë i koduar gjatë transferimit përmes rrjeteve.

NJOFTIM PËR TË DREJTAT E AUTORIT

Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, kopjoni, shisni, rishisni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimit të Shërbimit, ose akses në Shërbimin ose ndonjë kontakt në faqen e internetit përmes të cilit ofrohet shërbimi, pa lejen e shprehur me shkrim nga ne .

Çdo rishpërndarje ose riprodhim i një pjese ose të gjithë përmbajtjes në çfarëdo forme është i ndaluar përveç sa vijon:

  • ju mund të printoni ose shkarkoni në një hard disk lokal ekstrakte vetëm për përdorim personal dhe jokomercial.
  • ju mund ta kopjoni përmbajtjen tek palët e treta individuale për përdorimin e tyre personal, por vetëm nëse e pranoni faqen e internetit si burimin e materialit.

Ju nuk mund, përveç me lejen tonë të shprehur me shkrim, të shpërndani ose të shfrytëzoni komercialisht përmbajtjen. As nuk mund ta transmetoni ose ta ruani në ndonjë faqe tjetër interneti ose formë tjetër të sistemit të rikthimit elektronik

Titujt e përdorur në këtë marrëveshje janë përfshirë vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë ndryshe në këto Kushte.

SEKSIONI 3 - SAKTËSIA, PLOTËSIA DHE KOHËSIA E INFORMACIONIT

Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacioni i vënë në dispozicion në këtë faqe nuk është i saktë, i plotë ose aktual. Materiali në këtë faqe ofrohet vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështetet ose përdoret si bazë e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burime informacioni parësore, më të sakta, më të plota ose më në kohë. Çdo mbështetje në materialin në këtë faqe është në rrezikun tuaj.

Kjo faqe mund të përmbajë informacione të caktuara historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktual dhe ofrohet vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë përmbajtjen e kësaj faqeje në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim të përditësojmë asnjë informacion në faqen tonë. Ju pranoni se është përgjegjësia juaj të monitoroni ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 - MODIFIKIMET NË SHËRBIM DHE ÇMIME

Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtje të tij) pa njoftim në çdo kohë.

Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë për çdo modifikim, ndryshim çmimi, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.

Ne mirëpresim vizitorët në dyqanin tonë, megjithatë, ne nuk mund të garantojmë të njëjtin çmim në dyqan, si në internet.

SEKSIONI 5 - PRODUKTET OSE SHËRBIMET (nëse ka)

Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Ne nuk mund të garantojmë që ekrani i çdo ngjyre të monitorit të kompjuterit tuaj do të jetë i saktë.

Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar, të kufizojmë shitjet e produkteve ose shërbimeve tona për çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar sasinë e çdo produkti ose shërbimi që ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimet e produkteve janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë pa paralajmërim, sipas gjykimit tonë. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim të bërë në këtë faqe është e pavlefshme kur është e ndaluar.

SEKSIONI 6 - SAKTËSIA E INFORMACIONIT TË FATURIMIT DHE TË LLOGARISË

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi që ju bëni me ne. Ne mund, sipas gjykimit tonë, të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë

porositë e bëra nga ose nën të njëjtën llogari klienti, të njëjtën kartë krediti dhe/ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe/ose transporti. Në rast se ne bëjmë një ndryshim ose anulojmë një porosi, ne mund të përpiqemi t'ju njoftojmë duke kontaktuar e-mailin dhe/ose adresën e faturimit/numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë porosia. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porositë që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se janë bërë nga tregtarët, rishitësit ose shpërndarësit.

Ju pranoni të jepni informacion aktual, të plotë dhe të saktë për blerjet dhe llogarinë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë. Ju pranoni të përditësoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj të emailit dhe numrat e kartës së kreditit dhe datat e skadimit, në mënyrë që ne të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t'ju kontaktojmë sipas nevojës.

Për më shumë detaje, ju lutemi rishikoni faqen tonë të KTHIMIT DHE RIKUFIZIMIT.

SEKSIONI 7 - MJETET OPSIONALE

Ne mund t'ju ofrojmë akses në mjetet e palëve të treta, mbi të cilat ne as nuk i monitorojmë, as nuk kemi asnjë kontroll apo të dhëna.

Ju e pranoni dhe pranoni që ne ofrojmë akses në mjete të tilla "siç janë" dhe "siç të disponueshme" pa asnjë garanci, përfaqësim ose kusht të çfarëdo lloji dhe pa asnjë miratim. Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të mjeteve opsionale të palëve të treta.

Çdo përdorim nga ju i mjeteve opsionale të ofruara përmes faqes është tërësisht në rrezikun dhe gjykimin tuaj dhe ju duhet të siguroheni që jeni njohur dhe miratuar me kushtet në të cilat mjetet ofrohen nga ofruesit përkatës të palëve të treta.

Ne gjithashtu, në të ardhmen, mund të ofrojmë shërbime dhe/ose veçori të reja përmes faqes së internetit (duke përfshirë lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja). Këto veçori dhe/ose shërbime të reja do t'i nënshtrohen gjithashtu këtyre Kushteve të Shërbimit.

SEKSIONI 8 - LIDHJE ME PALËT E TRETË

Disa përmbajtje, produkte dhe shërbime të disponueshme nëpërmjet Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta.

Lidhjet e palëve të treta në këtë sajt mund t'ju drejtojnë në faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhura me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për shqyrtimin ose vlerësimin e përmbajtjes ose saktësisë dhe nuk garantojmë dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për ndonjë material ose faqe interneti të palëve të treta, ose për ndonjë material, produkt ose shërbim tjetër të palëve të treta.

Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim që lidhet me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksion tjetër të bërë në lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palëve të treta dhe sigurohuni që t'i kuptoni ato përpara se të angazhoheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t'i drejtohen palës së tretë.

SEKSIONI 9 - KOMENTET, KOMENTET E PËRDORËSVE DHE DËRSHTIMET E TJERA

Nëse, me kërkesën tonë, ju dërgoni disa parashtresa specifike (për shembull hyrje në konkurs) ose pa një kërkesë nga ne, ju dërgoni ide kreative, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera, qoftë në internet, me email, me postë postare ose ndryshe (bashkë, 'komente'), ju pranoni që ne, në çdo kohë, pa kufizime, mund të modifikojmë, kopjojmë, publikojmë, shpërndajmë, përkthejmë dhe ndryshe të përdorim në çdo medium çdo koment që na përcillni. Ne nuk jemi dhe nuk do të kemi asnjë detyrim (1) të mbajmë në fshehtësi çdo koment; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; ose (3) për t'iu përgjigjur çdo komenti.

Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim të monitorojmë, modifikojmë ose heqim përmbajtjen që ne përcaktojmë sipas gjykimit tonë se janë të paligjshme, fyese, kërcënuese, shpifëse, pornografike, të turpshme ose ndryshe të kundërshtueshme ose që shkelin pronësinë intelektuale të ndonjë pale ose këto Kushte të Shërbimit.

Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të cenojnë asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë të drejtën e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejta të tjera personale ose pronësore. Ju pranoni më tej që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose të paligjshme, abuzive ose të turpshme, ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuterik ose malware tjetër që mund të ndikojë në çfarëdo mënyre funksionimin e Shërbimit ose ndonjë faqe interneti të lidhur. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme e-mail, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç jush, ose ndryshe të na mashtroni ne ose palët e treta në lidhje me origjinën e ndonjë komenti. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për çdo koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 10 - INFORMACIONET PERSONALE

Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes dyqanit udhëhiqet nga Politika jonë e Privatësisë dhe në përputhje me rregulloret e përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave - shih SHQYRT EMRI I KOMPANISË TË LIMITED 'Politika e privatësisë'.

SEKSIONI 11 - GABIMET, PASAKTËSITË DHE HUMBJET

Herë pas here mund të ketë informacione në faqen tonë ose në Shërbim që përmbajnë gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produktit, kohën e tranzitit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë çdo gabim, pasaktësi ose lëshim, dhe të ndryshojmë ose përditësojmë informacionin ose të anulojmë porositë nëse ndonjë informacion në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur është i pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (përfshirë pasi të keni dorëzuar porosinë tuaj) .

Ne nuk marrim përsipër asnjë detyrim të përditësojmë, modifikojmë ose sqarojmë informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, duke përfshirë pa kufizim informacionin e çmimeve, përveçse siç kërkohet me ligj. Asnjë datë e specifikuar e përditësimit ose rifreskimit të aplikuar në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, nuk duhet të merret për të treguar se të gjitha informacionet në Shërbim ose në çdo faqe interneti të lidhur janë modifikuar ose përditësuar.

SEKSIONI 12 - PËRDORIM TË NDALUAR

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Kushtet e Shërbimit, ju ndalohet të përdorni faqen ose përmbajtjen e saj: (a) për çdo qëllim të paligjshëm; (b) për të nxitur të tjerët për të kryer ose marrë pjesë në ndonjë

veprime të paligjshme; (c) për të shkelur çdo rregullore ndërkombëtare, federale, provinciale ose shtetërore, rregulla, ligje ose urdhëresa lokale; (d) për të shkelur ose shkelur të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve; (e) për të ngacmuar, abuzuar, fyer, dëmtuar, shpifur, shpifur, përçmuar, frikësuar ose diskriminuar në bazë të gjinisë, orientimit seksual, fesë, përkatësisë etnike, racës, moshës, origjinës kombëtare ose paaftësisë; (f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues; (g) për të ngarkuar ose transmetuar viruse ose çdo lloj tjetër kodi keqdashës që do të përdoret ose mund të përdoret në çfarëdo mënyre që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqeje interneti të lidhur, faqeve të tjera të internetit ose Internetit; (h) për të mbledhur ose gjurmuar të dhënat personale të të tjerëve; (i) për të postuar mesazhe të padëshiruara, phish, pharm, pretekst, merimangë, zvarritje ose gërvishtje; (j) për çdo qëllim të turpshëm ose imoral; ose (k) të ndërhyjë ose të anashkalojë veçoritë e sigurisë të Shërbimit ose të ndonjë faqeje interneti të lidhur, faqeve të tjera të internetit ose të internetit.

Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose çdo faqe interneti të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara. Kultivimi i kanabisit (seksioni 6 Akti i Keqpërdorimit të Drogave 1971). Është e paligjshme të kultivohet ndonjë pjesë e bimës së kanabisit. Furnizimi ose zotërimi i farave të kanabisit nuk është vepër penale, por çdo veprim që mbin ose kultivon ato është një vepër penale.

Një person mund të akuzohet vetëm për kultivim ose prodhim, jo ​​të dyja veprat së bashku.

SEKSIONI 13 - HEQJA E GARANCIVE; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk garantojmë, përfaqësojmë ose garantojmë që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime.

Ne nuk garantojmë që rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.

Ju pranoni që herë pas here ne mund ta heqim shërbimin për periudha të pacaktuara kohe ose ta anulojmë shërbimin në çdo kohë, pa paralajmërim për ju.

Ju pranoni shprehimisht që përdorimi ose pamundësia për të përdorur shërbimin është në rrezikun tuaj të vetëm. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet që ju ofrohen përmes shërbimit (përveç rasteve të përcaktuara shprehimisht nga ne) ofrohen "siç është" dhe "siç është në dispozicion" për përdorimin tuaj, pa asnjë përfaqësim, garanci ose kusht të çfarëdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuara, duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtueshmërisë, cilësinë e tregtueshme, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar, qëndrueshmërinë, titullin dhe mosshkeljen.

Në asnjë rast nuk duhet të INSERT EMRI COMPANY LIMITED , drejtorët, oficerët, punonjësit, filialet, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnitorët, ofruesit e shërbimeve ose licencuesit tanë, nuk do të jenë përgjegjës për çdo dëmtim, humbje, pretendim ose ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, ndëshkues, dëme të veçanta, ose pasuese të çdo lloji, duke përfshirë, pa kufizim fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbjen e të dhënave, kostot e zëvendësimit, ose ndonjë dëm të ngjashëm, pavarësisht nëse bazohet në kontratë, dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën), përgjegjësi të rreptë ose ndryshe, që lind nga përdorimi juaj i ndonjë prej shërbimeve ose ndonjë produkti të blerë duke përdorur shërbimin, ose për çdo pretendim tjetër që lidhet në çfarëdo mënyre me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo gabim ose lëshim në çdo përmbajtje , ose çdo humbje ose dëmtim i çfarëdo lloji i shkaktuar si rezultat i përdorimit të shërbimit ose çdo përmbajtje (ose produkti) të postuar, transmetuar ose të vënë në dispozicion në mënyra të tjera nëpërmjet shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre. Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar me ligj.

SEKSIONI 14 - DËMSHMËSIMI

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të parrezikshëm INSERT COMPANY LIMITED NAME dhe mëmën tonë, filialet, filialet, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licencuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo pretendim ose kërkesë , duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve, të bëra nga çdo palë e tretë për shkak ose që lindin nga shkeljet tuaja të këtyre Kushteve të Shërbimit ose dokumenteve që ato përfshijnë me referencë, ose shkeljes nga ana juaj të ndonjë ligji ose të drejtave të një pale të tretë.

SEKSIONI 15 - NDËRMARRJA

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit përcaktohet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, një dispozitë e tillë megjithatë do të jetë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet se është shkëputur nga këto Kushte të Shërbimi, një përcaktim i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër të mbetur.

SEKSIONI 16 - PËRFUNDIMI

Detyrimet dhe detyrimet e palëve të shkaktuara para datës së përfundimit do të mbijetojnë pas përfundimit të kësaj marrëveshjeje për të gjitha qëllimet.

Këto Kushte të Shërbimit janë në fuqi përveç rastit dhe derisa të ndërpriten nga ju ose ne. Ju mund t'i përfundoni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi të përdorni më Shërbimet tona, ose kur të ndaloni së përdoruri faqen tonë.

Nëse në gjykimin tonë të vetëm ju dështoni ose dyshojmë se keni dështuar, në përputhje me ndonjë kusht ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund ta ndërpresim këtë marrëveshje në çdo kohë pa paralajmërim dhe ju do të mbeteni përgjegjës për të gjitha shumat që duhen deri në dhe duke përfshirë datën e përfundimit; dhe/ose në përputhje me rrethanat mund t'ju refuzojë aksesin në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

SEKSIONI 17 - E GJITHË MARRËVESHJA

Dështimi nga ana jonë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë.

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo politikë ose rregull operimi i postuar nga ne në këtë faqe ose në lidhje me Shërbimin përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullon përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje, komunikim dhe propozim të mëparshëm ose të njëkohshëm. , qoftë me gojë apo me shkrim, midis jush dhe nesh (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo version të mëparshëm të Kushteve të Shërbimit).

Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 18 - NDRYSHIMET NË KUSHTET E SHËRBIMIT

Mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periodikisht faqen tonë të internetit për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm ose qasja në faqen tonë të internetit ose Shërbimi pas postimit të çdo ndryshimi në këto Kushte të Shërbimit përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.

SEKSIONI 19 - INFORMACION KONTAKT

Pyetjet në lidhje me Kushtet e Shërbimit duhet të na dërgohen në INSERT COMPANY LIMITED EMAIL

SEKSIONI 20 - ÇMIMET NË DYQAN

Ju lutemi vini re, çmimet mund të ndryshojnë në një njoftim të shkurtër. Çmimet e banesave do të ndryshojnë dhe mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Nëse dëshironi të jeni të sigurt se do të merrni çmimet më të mira, ju lutemi porosisni drejtpërdrejt në internet ose përmes telefonit.