Ne kemi bërë çdo përpjekje për ta bërë faqen tonë sa më të thjeshtë për t'u përdorur, ndërkohë që ju ofrojmë informacionin që ju nevojitet për të marrë një vendim të informuar.

Përmbajtja e faqeve të kësaj faqe interneti është vetëm për informacionin tuaj të përgjithshëm dhe për përdorim. Është subjekt i ndryshimit pa paralajmërim.

Ne mund t'i ndryshojmë Termat dhe Kushtet herë pas here. Sa herë që dëshironi të përdorni faqen tonë të internetit, ju lutemi kontrolloni këto kushte për t'u siguruar që i kuptoni kushtet që zbatohen në atë kohë.

Ndërsa është bërë çdo përpjekje për të siguruar saktësinë e informacionit të dhënë në këtë faqe interneti, ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për ndonjë gabim dhe lëshim. Nëse nuk tregohet ndryshe, mendimet e shprehura këtu janë ato të autorit të faqes.

Megjithatë, nëse hasni ndonjë problem gjatë porositjes nga faqja jonë ose keni ndonjë kërkesë të veçantë, ju lutemi na kontaktoni dhe ne do t'ju drejtohemi personalisht dhe a mundemi të gjithë për ta korrigjuar situatën menjëherë.